Decyzją Wójta, Rady Gminy oraz Dyrektora ZOZ w Żórawinie – orzeczenia kwalifikujące do nauki w szkołach średnich dla uczniów Gminy Żórawina wydawane są BEZPŁATNIE.

Opiniowanie i orzecznictwo z zakresu medycyny szkolnej w ZOZ w Żórawinie dotyczy min. kwestii wystawiania zaświadczeń określających zdolność uczestnictwa ucznia w zajęcia wychowania fizycznego, kandydatów do szkoły lub klasy sportowej oraz techników i szkół zawodowych.

czytaj więcej