Rejestracja ON-LINE

> PRZEJDŹ do Rejestracji on-line <

RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC OSÓB KORZYSTAJĄCYCH ZE STRON WWW

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem Danych Osobowych osób odwiedzających (dalej: „odwiedzających”) stronę/serwis/witrynę internetową pod adresem www.zoz-zorawina.pl jest:

Zakład Opieki Zdrowotnej w Żórawinie
ul. Urzędnicza 11
55-020 Żorawina

2. Pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych pacjenta należy kierować do inspektora ochrony danych w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Żórawinie na adres email:iodo@zoz-zorawina.pl lub na adres pocztowy:

Inspektor ochrony danych
Zakład Opieki Zdrowotnej w Żórawinie
ul. Urzędnicza 11
55-020 Żórawina

3. Przetwarzanie danych osobowych odwiedzających będzie odbywać się na podstawie:

– 6 pkt 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119 str. 1) („RODO”) w celu uzyskania komentarzy i opinii dotyczących usług świadczonych przez Administratora Danych;

– 6 pkt 1 lit. f) RODO w prawnie usprawiedliwionym interesie Administratora Danych, jakim jest obsługa zapytania Odwiedzających oraz ochrona przed ewentualnymi roszczeniami na drodze cywilnej związanymi z realizacją zapytania Odwiedzających.

4. Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie danych osobowych Odwiedzających: imię i nazwisko, adres e-mail, adres IP komputera, przy czym nie jest planowane przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 RODO.

5. Dane osobowe Odwiedzających będą przetwarzane przez Administratora w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania Odwiedzających.

6. Dane osobowe Odwiedzających będą przetwarzana przez okres obsług zapytania skierowanego za pomocą formularza kontaktowego na stronie www Administratora Danych.

7. Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

8. W zakresie bezpieczeństwa danych osobowych wprowadzono odpowiednie środki techniczne i organizacyjne chroniące przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych przetwarzanych w serwisie a także przed wszystkimi innymi bezprawnymi formami przetwarzania danych.

9. Odwiedzającym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

10. Odwiedzający ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

11. Podanie przez Odwiedzających danych jest dobrowolne.

12. Dane osobowe Odwiedzających mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi prawne, informatyczne lub doradztwa gospodarczego.

13. Poza wskazanymi podmiotami dane Odwiedzających mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

14. Odbiorcy danych znajdują się w krajach na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

15. Dodatkowe informacje dla Odwiedzających korzystających z usługi „rejestracja on-line”:
a. Usługa rejestracji on-line jest realizowana poprzez przekierowanie Odwiedzającego do zewnętrznego serwisu internetowego www.LekarzeBezKolejki.pl,
b. Właścicielem serwisu www.LekarzeBezKolejki.pl jest podmiot zewnętrzny: Kamsoft SA z siedzibą: 40-235 Katowice, ul. 1 Maja 133,
c. Wszelkich informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych przez serwis www.LekarzeBezKolejki.pl należy szukać w tym serwisie, a w razie wątpliwości należy kontaktować się bezpośrednio z właścicielem serwisu (Kamsoft SA); regulamin serwisu jest dostępny na stronie https://lekarzebezkolejki.pl/doc/RegulaminLBK.pdf.

MECHANIZMY PRZEGLĄDAREK – PLIKI COOKIES (ciasteczka)

W celu zapewnienia efektywności w korzystaniu z Witryny wykorzystywane są pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony przez odwiedzających. Pliki typu Cookies są to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach użytkownika, przy których pomocy użytkownik serwisu korzysta z jego struktury (podstron) i umożliwiają one między innymi.:

  • tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu,
  • zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania serwisu,
  • personalizowanie strony (ustawienie języka, preferencji itp.)
  • przechowywanie informacji o trwającej sesji połaczenia
  • przechowywanie informacji o otwartych zakładkach

W serwisie wykorzystywane są Cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięcia okna przeglądarki internetowej, jak i Cookies trwałe, zapisywane w urządzeniach użytkownika.

Użytkownik serwisu, może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, definiując warunki przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia użytkownika. Zmiana tych ustawień, dokonywana jest za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.
Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym ich zamieszczeniu na urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Oznacza to, że użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej serwisu.